Oriveden Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 2021

 

  1. Tarkkaa taloudenpitoa, palvelut ylläpitäen. Sote ei saa heikentää orivesiläisten palveluita. Oriveden kaupungin palvelutasosta on pidettävä kiinni.
  2. Veronkorotusten tie on loppuun käyty. Orivesiläisten verotaakkaa tulee keventää, eikä nostaa.
  3. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Tämän tulee heijastua kaupungin päätöksissä. Huumeiden vastaiseen työhön ja syrjäytymisen ehkäisyyn tulee panostaa.
  4. Kotihoitoon on saatava resursseja. Ikäihmisten hoito ei voi olla pikajuoksua. Korvaamattoman tärkeää työtä tekeville hoitajille on järjestettävä tolkulliset työvuorot ja ikäihmisille laadukas ja ihmisläheinen hoito. Mahdolliset Soten aiheuttamat muutokset palveluntuotannossa eivät voi olla keppihevonen asioiden korjaamatta jättämiselle.
  5. Yrityksille elinvoimaa. Yhteistyö kaupungin ja yritysten välillä tulee olla kitkatonta ja mahdollistavaa. Uuden yrityksen perustaminen tai olemassa olevan laajentaminen ei saa jäädä jumiin byrokratian rattaisiin.
  6. Yritysten ja asukkaiden asemanseutu. Asemanseudun kehittämisessä tulee selvittää mahdollisuudet tavaraliikenteen aloittamiseen. Kontti- ja tavarakuljetukset tukkilaanin yhteyteen mahdollistaisivat ympäristö- ja yritysystävällisen Oriveden kehittymisen. Samaan aikaan tulee aktiivisesti selvittää ja markkinoida asemanseudun asuntorakentamisen mahdollisuuksia.
  7. Suhteellisuudentajua ilmastotoimiin. Oriveden tulee irtaantua Hinku-sopimuksesta ja tarkastella kriittisesti muitakin ilmastohysteriasta ammentavia sopimuksiaan.
  8. Tuulivoima ei kuulu Orivesiläisten maisemaa pilaamaan. Mahdolliset tuulivoimalat tulee sijoittaa niin, että asukkaat eivät joudu niistä kärsimään.